Anden kirurgi

Vi udfører alle former for kirurgi

Visdomstænder kan fjernes på to måder

Ekstraktion bruges, hvor tanden umiddelbart er let tilgængelig og ikke ligger ”gemt” i kæben.
Amotio, som er en kirurgisk fjernelse af tanden, kræver lidt mere arbejde for tandlægen. Ubehaget efterfølgende må derfor påregnes at være lidt større. Der lægges som regel et par tråde (suturer) til at lette helingen af såret. I særlige tilfælde, hvor der ikke er nok knogle til at indsætte implantater, kan det være nødvendigt at indlægge en lille smule knogle. Det være sig enten kunstig knogle eller knogle, som man flytter fra et sted til dér, hvor man påtænker at foretage implantatbehandlingen.
Dette kræver en yderligere helingsperiode, inden implantatbehandlingen kan foretages.

I tilfælde hvor der på trods af grundige tandrensninger og god mundhygiejne fortsat findes tandkødslommer, som er blødende og fordybede, fortages en korrektion af tandkødet og en intensiv rengøring af tandoverfladerne.

Vi glæder os til at se dig på tandlægeklinikken

Nyeste principper indenfor moderne tandbehandling