Kronor och broar

Specialister på protetisk behandling

Tandkronor

En krona är ett lock som placeras över en tand när en den anses vara för svag för att bära en fyllning. En krona kan bestå av en inre metalldel med porslin på utsidan, helt keramisk eller i zirkonium beroende på önskad estetik.
En tandkrona görs när en tand går sönder antingen av misstag, på grund av stora fyllningar eller karies. Ofta görs också en krona efter rotkanalbehandling eller vid större fyllningar för att förhindra att tanden spricker.

Tandbroar

En bro görs när det finns behov av att ersätta luckan en saknad tand. De angränsande tänderna inkluderas i bron genom att prepareras och en krona placeras sedan över var och en av dem. För att fylla platsen för tandluckan, förbinds ett mittstycke, format som en tand på de närliggande kronorna och bildar en bro. Kronorna binds ihop av metall på insidan med porslin på utsidan eller helt i keram beroende på estetik.

Vi ser fram emot att träffa dig på kliniken

Toppmodern tandvård